Tiráž

Krajanský spolek Tachov, z. s.
sídlo: 92637 Weiden i. d. OPf.


Osoba oprávněná zastupovat:
1. předseda
Dr. Wolf Dieter Hamperl
Aubergstr. 21, 83352 Altenmarkt a. d. Alz
Tel. 0049 8621 636 27
Email: w.hamperl@t-online.de

 

Zastupující osoba
Sieglinde Wolf
Königsberger Straße 6
92507 Nabburg
Tel. 0049 9433 203 414, fax 0049 9433 203 415


Zastupující osoba
Schnabl Gernot
Ahornweg 7
82547 Eurasburg
Tel. 0049 8179 82 24
Email: gSchnabl3@yahoo.de


Krajanský spolek Tachov, z. s. je zapsaný u obvodního soudu ve Weidenu v rejstříku sdružení pod číslem 432. Stanovy vyšly v platnost dne 16. září 1972 a byly naposled pozměněny dne 1. září 1990.

Spolek je soudně i mimosoudně zastupován jedním předsedajícím a jedním nebo dvěma zástupci, a to každým samostatně.

 

Koncepce a úpravy:

Schneider & Partner, Atelier pro úpravy, Herrsching

www.schneider-und-partner.de

 

Zdroje obrázků:

 

Vyloučení odpovědnosti:

 

1. Obsah online nabídky

Autor nepřebírá žádnou zodpovědnost za aktualitu, korektnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se vztahují na škody hmotné i nehmotné a které byly způsobeny užíváním nebo neužíváním poskytovaných informací resp. užíváním chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, pokud není na straně autora prokazatelné úmyslné nebo hrubě nedbalé zavinění. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si vyhrazuje právo na pozměňování, doplňování a mazání částí stránek nebo celého obsahu bez zvláštního oznámení či dočasné nebo konečné pozastavení publikační činnosti.

 

2. Odkazy

U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí internetové stránky, které jsou mimo oblast zodpovědnosti autora, může povinnost ručení nabýt platnosti pouze v případě, že vzal autor na vědomí obsah a bylo by technicky možné a pro autora únosné zamezit užívání v případě nezákonných obsahů. Autor proto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění odkazů byly propojené stránky bez nezákonného obsahu. Autor nemá žádný vliv na aktuální a budoucí úpravy nebo na obsah propojených stránek. Proto se tímto důrazně distancuje od veškerého obsahu propojených stránek, na které vedou umístěné odkazy a které byly až poté pozměněny. Toto ustanovení platí pro všechny odkazy umístěné na vlastní internetové nabídce a pro cizí zápisy v návštěvních knihách, diskuzních fórech a mailingových seznamech zřízených autorem. Za nezákonné, chybné nebo neúplné obsahy a obzvláště za škody, které vznikly z užívání nebo neužívání takovýchto nabízených informací, ručí jen a pouze poskytovatel stránek, na které bylo odkázáno, a ne ten, který pouze pomocí zveřejnění odkazu odkazuje na dané stránky.

 

3. Autorská práva

Autor usiluje o respektování autorských práv použitých grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů ve všech publikacích, o používání jím samotným zhotovených grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů nebo grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů bez licencí. Všechny v internetové nabídce jmenované nebo třetími osobami chráněné ochranné a tovární značky podléhají neomezeně ustanovení platného práva o označování a práva vlastnického zapsaných majitelů. Pouze na základě pouhého jmenování nelze vyvodit, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob! Copyright zveřejněných, autorem zhotovených objektů zůstává u autora stránek. Rozmnožování nebo používání takových grafik, zvukových záznamů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

 

4. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti

Toto vyloučení odpovědnosti je součástí internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již neodpovídají nebo neodpovídají úplně platné právní situaci, zůstávají ostatní části dokumentu coby do obsahu a platnosti nedotčeny.

KONTAKT

Tachauer Heimatmuseum
Kultur Zentrum
Hans Bauer
Schulgasse 3a
92637 Weiden
Fax.: 0961 / 81 411 9 museum@tachau.de

KONTAKT

Vlastivědné
muzeum Tachovska
Kulturní centrum
Hanse Bauera
Schulgasse 3a
92637 Weiden
Tel.: 0049 961 814 102
Fax.: 0049 961 814 119

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr
und von 14:00 bis 16:00 Uhr.
An Samstagen, Sonn- und Feiertagen geschlossen.


Weitere Termine und Touren nach Vereinbarung.

 

TICKETS

1,50 € Erwachsene
0,50 € Kinder und Jugendliche ab 14 Jahren

OTEVÍRACÍ DOBA

Po až pá od 9:00 do 12:00
a od 14:00 do 16:00 hod.
V sobotu, neděli a o svátcích zavřeno.


Další termíny a prohlídky dle domluvy

 

VSTUPNÉ

1,50 € dospělí
0,50 € děti a mladiství
do 14 let

Druckversion | Sitemap
Heimatkreis Tachau e.V. - Tachauer Heimatmuseum in Weiden | Krajanský spolek Tachovska - Vlastivědné muzeum Tachovska
S. Schott / 2015 / Impressum / Datenschutz | Tiráž